Kompletné pohrebné služby

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov na večný odpočinok patrí od nepamäti k dôležitým momentom ľudského bytia. Pohrebná služba Barezio PLUS Vám poskytne citlivý prístup a profesionálne služby, aby bol tento akt čo najviac dôstojný. Našim poslaním je odbremeniť vás starostí, ktoré súvisia s vybavovaním všetkých náležitostí, spojených s úmrtím a pohrebom, aby ste sa mohli s úctou rozlúčiť s Vašimi blízkymi.


Barezio PLUS je Vám k dispozícii 24 hodín, 365 dní v roku, pričom Vám ponúka nasledujúce služby: 

 • Kompletné vybavenie pohrebných náležitostí aj u Vás doma
 • Prevoz tela zosnulého z bytu, domu, či nemocnice
 • Prevoz tela zosnulého zo zahraničia
 • Oblečenie a úprava zosnulého
 • Organizácia poslednej rozlúčky
 • Vybavenie všetkých úradných záležitostí (matrika, úmrtný list, list o prehliadke mŕtveho, žiadosť o príspevok na pohreb)
 • Foto a video prezentácia
 • Hudobná produkcia
 • Predaj truhiel a urien
 • Predaj drevených krížov
 • Potlač stúh
 • Predaj vencov, kytíc a kvetinovej výzdoby
 • Smútočné oznámenia – parte
 • Predaj ďalších smútočných potrieb
 • Výkop a zasypanie hrobu
 • Organizácia smútočných posedení (karov)
kompletné pohrebné služby