pačaj parte

Ivan Pačaj, 59 rokov Posledná rozlúčka: Dom smútku Vikartovce 18. 07. 2024, 14:00 hod.

kollárová parte

Jana Kollárová, 89 rokov Posledná rozlúčka: Rímskokatolícky kostol Fričovce 19. 07. 2024, 13:00 hod.

tomkó parte

Ing. Ľudovít Tomkó Posledná rozlúčka: Dom smútku Prešov 18. 07. 2024, 12:30 hod.

lukáčová parte

Margaréta Lukáčová, 72 rokov Posledná rozlúčka: Dom smútku Nižná Šebastová 18. 07. 2024. 10:30 hod.

hirková parte

Anna Hirková, 92 rokov Posledná rozlúčka: Gréckokatolícky kostol Abranovce 17. 07. 2024, 13:00 hod.