Anton Zelinka, 71 rokov

Posledná rozlúčka:

Dom smútku Medzianky

07.12.2023, 13:30